Vorige pagina


Taxshift in het kort:

15/10/2015

VOOR ZELFSTANDIGEN:

Belastingvermindering zelfstandigen en vennootschappen

 

Minder sociale bijdragen voor personeel:

  • 1e aanwerving tussen 2016 en 2020 vrijgesteld van sociale lasten voor kmo’s
  • vermindering sociale bijdragen van 33% naar 25% tegen 2019
  • verlaging voor de eerste 5 werknemers uitgebreid naar 6 werknemers.

 

Vermindering vennootschapsbelasting tot 20,5% tegen 2018 voor wie begint en nog niet veel omzet draait;

 

Verdubbeling van investeringsaftrek van 4% naar 8% (tegen 2018?)

 

De sociale bijdragen van zelfstandigen dalen van 22% naar 20,5% op de eerste schijf beroepsinkomsten.