Vorige pagina


Taxshift in het kort:

15/10/2015

VOOR PARTICULIEREN:

Belastingvermindering particulieren:

stijging van de lonen < € 2.800,00 met € 100,00 netto per maand tegen 2019 door belastingverlaging (hogere belastingvrije som, schrappen belastingschijf 30%, verhoging bedragen van belastingschijven, werkbonus en forfaitaire beroepskosten).

Voor lonen + € 2.800,00 verminderen belastingen ook maar in mindere mate;

 

Roerende voorheffing naar 27%. De roerende voorheffing op intresten uit obligaties en op dividenden zal stijgen van 25% naar 27%, dit vanaf 1 januari 2016 in plaats van 1 januari 2017 zoals eerder werd aangekondigd.

 

Voordeeltarief volkslening en residentiële vastgoedvennootschappen verdwijnt (27% i.p.v. 15% vanaf 2016)

 

Speculatietaks: Particulieren betalen 33% belasting als ze beursgenoteerde aandelen verkopen binnen de 6 maanden na aankoop. Minderwaarden mogen niet worden afgetrokken. Maar opnieuw ter discussie binnen de regering!

 

Accijnzen op diesel en alcohol stijgen vanaf 1 november 2015: De prijs voor een pakje sigaretten stijgt van € 5,80 naar € 5,93, een pakje roltabak van € 6,70 naar € 7,40. De prijs van een pintje stijgt met € 0,01, een fles wijn € 0,17 en een fles sterke drank met € 2,52.

 

Accijnzen op frisdranken : een blikje wordt € 0,01 duurder, een fles van 1 liter stijgt met € 0,03 vanaf 2016.

 

Fiscale regularisatie vervroegd naar 2016, de boetes lopen gradueel op.

Voor fiscaal verjaard kapitaal geldt een tarief van 36% in 2016 en dat loopt op tot 40% in 2020.

Voor niet-aangegeven inkomsten die nog niet verjaard zijn, geldt een tarief van 20% in 2016 en dat loopt op tot 25% in 2020.