Vorige pagina


FINMIX: expertenadvies in uw zoektocht naar alternatieve financiering

9/10/2015

FINMIX: expertenadvies in uw zoektocht naar alternatieve financiering

Hoe kunnen we FINMIX beter duiden dan aan de hand van een concrete case?

Een jong IT-bedrijfje met 10 jaar ervaring in de reissector wil een softwareplatform ontwikkelen voor die sector. Dit vraagt tijd en geld, waarvoor ze op zoek is naar bijkomende middelen. Om de software te ontwikkelen zoekt de ondernemer 900.000 €. In deze fase kan op bankfinanciering geen beroep gedaan worden.
Welke alternatieven bestaan er en waar kan deze ondernemer hiervoor aankloppen?

FINMIX

FINMIX helpt ondernemers in hun zoektocht naar de optimale financieringsmix. Het project is bedoeld voor innovatieve starters, groeiers met een grote kapitaalsbehoefte of overnemers, die nood hebben aan kapitaal aanvullend aan bankfinanciering.

Een 90-tal bedrijven stelden hun bedrijf al voor tijdens één van de maandelijkse FINMIX-sessies. Zij kregen een waardevol advies van de experten om hun financiering rond te krijgen.

Ook dit jaar vindt er elke maand een sessie plaats, afwisselend in Gent en in Leuven.

In het FINMIX-panel zetelen, naast het Agentschap Ondernemen, ook volgende partijen: een bankexpert, een privaat risicokapitaalverschaffer, een consultant gespecialiseerd in risicokapitaal, een ondernemer-vertegenwoordiger van Unizo of Voka, een expert van PMV, een coördinator van BAN Vlaanderen en een adviseur van de Innovatiecentra.

De data voor de komende maanden zijn:

  • 15 oktober – Gent
  • 12 november – Leuven
  • 10 december – Gent

Heeft u een ondernemingsplan, waarin de financieringsbehoefte van uw zaak duidelijk is bepaald? U weet echter niet hoe de financieringsbehoefte concreet in te vullen?

En, u zou dit plan graag voorleggen aan het FINMIX-expertenpanel?

Meld u aan op www.finmix.be of neem contact op met een accountmanager van FINMIX via 0800/20 555.

Auteur: Iris Detavernier van het Agentschap Ondernemen