Vorige pagina


Pensioensparen wordt aantrekkelijker

1/01/2015

Pensioensparen wordt aantrekkelijker

 

Omdat u vreest dat uw wettelijk pensioen niet zal volstaan,
doet u momenteel wellicht reeds aan pensioensparen. Indien u vorig jaar 940 euro stortte, krijgt u van vadertje Staat € 282
(30 %) terug via uw aangifte personenbelasting. Tot eind vorig jaar was de keerzijde van de medaille dat er op uw 60ste verjaardag een anticipatieve heffing van 10 % werd ingehouden op uw pensioenspaarpot. De regering-Michel heeft hier eind vorig jaar aan gesleuteld. Vraag is of het nu nog steeds de moeite loont om (verder) aan pensioensparen te doen?

Heffing daalt van 10 % naar 8 %

De regering-Michel wil het pensioensparen verder aanmoedigen. Daarom werd beslist om die ‘anticipatieve heffing’ op 60-jarige leeftijd vanaf 2015 te verminderen van 10 % naar 8 %. Anderzijds voelt de regering de hete adem van de Europese Commissie om de begroting en de overheidsschuld onder controle te krijgen. Creatief als onze regering is, werd daarom bijkomend beslist om vanaf 2015 tot 2019 ‘vervroegde inningen’ toe te passen op die anticipatieve heffing. Concreet zal uw bank of verzekeraar gedurende die periode jaarlijks 1 % vervroegd innen.
Deze vervroegde inning wordt berekend op de pensioenspaarpot per 31 december 2014.  Die vervroegde inningen kan u later aftrekken van de anticipatieve heffing die u op 60-jarige leeftijd verschuldigd zal zijn.

 

Wordt u 60 jaar tussen de periode 2015-2019, dan wordt die heffing van 1 % maar ingehouden tot het jaar voorafgaand aan het jaar waarin u 60 jaar wordt. Indien u maar in 2015 of later start met fiscaal pensioensparen ontsnapt u aan die vervroegde inningen op de anticipatieve heffing.

In dat geval zal u met andere woorden enkel op 60-jarige leeftijd 8% anticipatieve heffing worden ingehouden.

Volgens simulaties uitgevoerd door het kabinet van Minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) kan het totale voordeel van deze hervorming voor de pensioenspaarder oplopen tot 1.500 euro.

Voorbeeld:

Maaike is 25 jaar en deed de voorbije vijf jaar jaarlijks een storting van € 900 in een pensioenspaarverzekering met een gegarandeerd rendement van 2 %. Veronderstel dat ze de komende 35 jaar ook jaarlijks dit bedrag zal storten. Hoeveel houdt ze dan netto over op haar zestigste?

Resultaat: de lagere taks levert Maaike € 925,24 extra op.

Conclusie:

Voor wat pensioensparen betreft kan u de regering-Michel moeilijk verwijten een belastingregering te zijn. Uiteraard nu maar hopen dat die 8% vroeg of laat niet terug de hoogte in gaat of er wordt gemorreld aan de belastingvermindering van 30% …

Auteur: Jeroen Vermeersch