Vorige pagina


Ketenaansprakelijkheid: u bent nog meer de klos?

4/09/2015

Ketenaansprakelijkheid: u bent nog meer de klos?

U weet dat u nooit een aannemer mag betalen die voor u werkt, zonder eerst eens gecheckt te hebben of de brave ziel in kwestie wel in orde is met de betalingen van belastingen en RSZ. Men maakt u daar het leven simpel door 2 websites te voorzien die functioneren als de kanarie in de koolmijn: 

  • Sociaal: www.socialezekerheid.be en dan “Onderneming” en dan “Inhoudsplicht” (dan komt u terecht op https://www.socialsecurity.be/web7/ppr/faces/html/consultRetainment.xhtml?language=nl_BE )  
  • Fiscaal: https://eservices.minfin.fgov.be/portal/nl/public/citizen/services/attests en dan « Consulteren » .

We hebben u dit eerder al wel meegegeven, maar we stellen vast dat het snel vergeten wordt om telkens te checken vooraleer u betaalt en de gevolgen zijn nochtans niet van de poes !

Waar men u nu het leven weer aanzienlijk moeilijker mee gaat maken is het feit dat de ketenaansprakelijkheid wordt uitgebreid naar de opdrachtgever. Enige nadere toelichting kan nuttig zijn: een aannemer was tot nog toe verantwoordelijk voor sociale inbreuken die een onderaannemer beging. Gebruikt een onderaannemer bijvoorbeeld zwartwerkers of buitenlanders die te weinig betaald worden, dan ging het prijsvoordeel voor zo iemand verloren, omdat de opdrachtgevende aannemer of de op zijn beurt op een onderaannemer beroep doende onderaannemer mee verantwoordelijk was voor de boetes en rechtzettingen van minimumlonen en dergelijke. Zelfs als de keten van aannemer – onderaannemer – subonderaannemer - … zeer lang was, dan nog bleef de hele keten aansprakelijk, ook al weet de tweede in lijn bijvoorbeeld hoegenaamd niet dat er een zesde in lijn is, laat staan wie dat is of hoe die mens met de sociale regels omspringt. Bon, de risico’s van het vak voor aannemers, moesten we maar denken…

Nu gaat men daar een superturbo op zetten: volgens het ontwerp van programmawet wordt ook de opdrachtgever verondersteld te weten dat ergens in de keten iemand sjoemelt, want de opdrachtgever wordt er in alle geval verantwoordelijk voor!! Het zal u duidelijk zijn dat het risico dus exponentieel toeneemt: weet u veel wie allemaal op uw werf zal ingeschakeld worden! Dus is het nog meer zaak dan vroeger om enkel te werken met heel solide aannemers en misschien te eisen in de overeenkomst dat geen onderaannemers mogen aangesteld worden, zonder uw expliciete voorafgaande goedkeuring? 

Natuurlijk, als uw (onder)aannemer het toch doet en zelf niet in staat blijkt te zijn om het gelag te betalen, dan bent u uiteindelijk toch weer de klos, contractueel anders afgesproken of niet…

Liever klein en fijn!

Hoewel Europa het mogelijk maakt om drastisch de boekhoudkundige verplichtingen van kleine ondernemingen te verminderen, gaat België maar een heel klein stukje mee op die weg. De meeste Belgische ondernemingen zullen nog steeds verplicht zijn om hun jaarrekening openbaar te maken, met alle kosten van dien, maar micro-ondernemingen zullen niet meer bij het Belgisch Staatsblad moeten publiceren dat ze hun jaarrekening neergelegd hebben. Dat betekent een besparing van € 74,00, voorwaar: da’s al een mooi bedrag om jaarlijks extra op Waregem Koerse te kunnen verwedden!

Enkel de micro-ondernemingen hebben dat geluk, maar dat zijn dus wel een pak bedrijven. En wat micro-entiteiten zijn, dat heeft u in de vorige nieuwsbrief bijgeleerd…

Liever klein en fijn (bis)!

De kogel is door de kerk: de drempel om voor btw klein te zijn, zal verhogen van € 15.000,00 naar € 25.000,00 vanaf 1 januari 2016! Tot 31/03/2014 mocht men slechts € 5.580,00 jaaromzet hebben, dus u ziet: de getallen gaan hier nog sneller omhoog dan het tarief van de roerende voorheffing…

Nadeel voor wie dit kiest: u kan geen btw aftrekken op uw aankopen, groot voordeel: u hoeft geen btw aan te rekenen, dus als u handelt met particulieren wordt u (meestal) 21% btw (soms 6%)  goedkoper…

                                                                                                                                                     Auteur: Jan Baert