Vorige pagina


Nieuwsbrief oktober 2014

1/10/2014

Stilte voor de storm

De herfstvakantie is warm en rustig voorbijgegleden, maar is dit de stilte vóór de storm? Op dit ogenblik bliksemt het inderdaad buiten en gedonder krijgen we op fiscaal gebied ook zeker en vast:

De notionele intrestaftrek werd dan toch niet afgeschaft, hoewel de opluchting snel voorbij is voor wie weet tot wat het tarief verschrompeld is: voor KMO’s 2,13% vanaf volgend jaar, een vol percent minder dan nu in 2014. Voor grote ondernemingen is het nog pietluttiger: 1,63%. Op zijn hoogst was het KMO-tarief bijna 5% (in 2009). Eén voordeel: de vakbonden gaan hieraan toch geen mooie stilte meer moeten verknallen met hun gekrijs…

Het BTW-percentage van 6% werd behouden, maar een deel van de verbouwingen zullen toch 15% duurder worden: namelijk die aan woningen die tussen de 5 en de 10 jaar oud zijn. Enkel woningen ouder dan 10 jaar zullen nog kunnen genieten van de 6%. Enig soelaas is ons gegund: dit gaat in vanaf 1 januari 2016. Dus ofwel moet u zich haasten om volgend jaar het nodige te doen, ofwel moet u erna even uw project in de koelkast plaatsen tot uw nestje zijn 10e verjaardag gevierd heeft…

De woonbonus wijzigt vanaf volgend jaar en wie dus privé de woningmarkt afstruint, moet in 2014 toeslaan om het oude regime te kunnen genieten. Er resten u nog 2 maanden om een aantal puntjes op de i te zetten: voor uw oude woning moet u kunnen aantonen dat ze dit jaar al te koop stond (immokantoren: verspreid de mare…); u moet in het pand wonen vooraleer de Oudejaarschampagnekurken knallen (tenzij de vorige eigenaar contractueel nog even mag letten, of tenzij u eerst aan het verbouwen slaat). Zelfs voor leningen voor grond en nog te bouwen woningen is er een uitzondering: namelijk als u op 1 januari 2017 kan zeggen dat u al eens in uw nieuwbouw geslapen hebt (we bedoelen natuurlijk met aangepaste identiteitskaart, niet “une nuit blanche” tussen de cementzakken…). Ook leuk om horen:

 

herfinancieringsleningen op bestaande leningen die genieten van de huidige woonbonus, zullen ook verder blijven genieten van de oude regeling. Tenzij u een groter bedrag leent, voor dat excedent valt u onder de nieuwe woonbonus. “Allemaal veel geblaat voor weinig wol” zegt u? Alles is uiteraard relatief, maar men “pakt” u toch op 2 vlakken: enerzijds daalt het maximale bedrag van de aftrek en anderzijds daalt (in de meeste gevallen) het besparingstarief: reken op een maximum van € 1.300,00 per jaar dat de nieuwe manier van werken een koppel kan kosten!

En Vlaams Minister Turtelboom kondigt nu aan de registratierechten te gaan hervormen. Zijn we nog niet bekomen van de grap dat de verlaging van 2,5% naar 1% niet zal gelden voor de gewone onverdeeldheden, maar enkel bij echtscheidingen, daar zijn ze alweer de volgende peer aan het stoven. Ze belooft ons namelijk verlaging van de registratierechten bij het kopen van een woning. Dus een voordeel “voor de mensen” zoals ze dat tegenwoordig denken te moeten zeggen, maar het spullement moet wel budgetneutraal zijn? D’er zullen een paar andere mensen tandenknarsend achterblijven en wellicht lezen die nu deze nieuwsbrief… Bang afwachten maar!

En het is zover: ook op huishoudhulp worden vanaf nu sociale bijdragen berekend: dus heeft u het genot van een tuinman of iemand die mee het huishouden komt beredderen, dan bent u nu officieel ook werkgever die zal mee betalen. Dat houdt niet alleen in dat u tijdig een DIMONA-aangifte moet indienen en braaf uw RSZ-nummer moet aanvragen, maar dus ook dat u 13,07% werknemersbijdrage (sic) moet betalen én een 30% à 40% werkgeversbijdrage. Enige clementie kan nog opgebracht worden voor het volgende geval:

  • de persoon staat minder mobiele personen bij, of doet boodschappen of is babysitter, of houdt u gezelschap…
  • én die persoon werkt minder dan 8 uur per week (bij u en/of bij anderen).

 

Magritte in fiscalibus, aflevering elfendertig: registratierechten

Ons landje is een surrealistisch speeltje, dat inzicht zal u met ons delen. Dat de grootste narren al eens kantoor durven te houden in de Financietoren, zal u misschien ook met ons eens zijn. Voor de voorlopig ongelovigen onder u: lees en huiver mee.

Eerst twee feiten op een rij:

Wie in onverdeeldheid een onroerend goed bezit en een onverdeeld deel overkoopt, betaalt op de overdracht 2,5% (vroeger 1% en straks in sommige gevallen opnieuw 1% (zie hoger), maar dus in alle geval niet het gewone tarief van (in Vlaanderen) 10%)

Wie als vennoot een onroerend goed verkrijgt uit een vennootschap (naar aanleiding van een vereffening bijvoorbeeld) ziet zich voor diverse mogelijkheden geplaatst:

  • Bij personenvennootschappen (denk maar: BVBA) is dat normaal een ticketje van 10%, tenzij één van de 2 onderstaande mogelijkheden van toepassing is:
    • De verkrijger de onroerende goederen ook ingebracht heeft
    • De verkrijger vennoot was toen de vennootschap het goed kocht onder heffing van het gewoon tarief van 10%
  • Bij kapitaalvennootschappen (denk maar: NV) is het eenvoudig: 10% en klaar.

Wat zit de olijkste van de maand nu in Brussel te mijmeren: als er een verdeling is tussen mede-eigenaars en één van die mede-eigenaars is een NV en een andere is al dan niet toevallig aandeelhouder in die NV, zouden we dan niet kunnen zeggen dat die laatste dus ‘als vennoot’ een onroerend deel verkrijgt? Dat vindt die halve crimi-clown ginder een leuk gedachtenexperimentje want dan is er 10% van toepassing en zet hij die 2,5% regeling buiten spel.

Welnu: dat is gewoon idioot omdat de verkrijging niet haar oorzaak vindt in het feit dat die persoon ‘vennoot’ is, maar wel omdat die eenvoudigweg mede-eigenaar is! Dit proberen een draai te geven is gewoon poging tot gelegaliseerde diefstal. Dit horrorverhaal bewijst eens te meer dat onze fiscus soms een onbetrouwbare partner is die geen acht heeft voor de eerlijkheid van het spel, maar enkel zo veel mogelijk geld wil binnenrijven, ook al moeten de regels dan creatief omgebogen worden. En dan verbazen sommigen zich dat fiscaal gefoefel een nationale sport is: ze geven verdikke zelf het slechte voorbeeld!

 

Voorspelling: hier gaat heel wat inkt over vloeien, zelfs wat rechtszaken over gevoerd worden en uiteindelijk zal de fiscus in het stof bijten en iets zeggen in de zin van: “jamaar, we moesten toch zeker zijn dat we niet ten onrechte de mensen te weinig lieten betalen want daar zijn het nu geen tijden meer voor zulle en daarbij, nu is het toch ten minste duidelijk hé”. Zucht! 

Toch een klein sprankeltje hoop: als Johan Van Overtveldt, onze federale Minister van Financiën zich ietwat zijn TRENDS-verleden herinnert en dus nog niet besmet is met het Wetstratees-virus van wereldvreemde woordenbrijerij, dan grijpt hij in en durft hij zijn Administratie hier met een sussende “komkomkom, niet overdrijven hé mannen” terug te fluiten zoals één van zijn voorgangers regelmatig eens placht te doen. Ere wie ere toekomt: Didier, ge waart nen toffe jongen…

En dan nu: hopelijk het meest nutteloze stukje nieuwsbrief ooit

Dit is namelijk enkel voor ondernemers bedoeld die het niet meer zien zitten…  We hopen dat u zich niet geroepen voelt, maar misschien kent u wel zo iemand voor wie www.dyzo.be handig kan zijn, of de organisatie Dyzo dan toch want de website is voorlopig in voorbereiding…

Het bestaande Tussenstap (van UNIZO en ZENITO) en de organisatie Efrem  bundelen de kr/klachten en staan ondernemers bij die het even niet meer zien zitten of waar de curator op de stoep of reeds binnen staat.

Een luisterend oor vindt u op 0800/111 06. Wie het toch voor zichzelf van toepassing vindt: op ons nummer 056/60 41 96 zal u ook niet weggejouwd worden!

Grijpgrage handjes van Di Rupo té inhalig

Sommigen onder u zullen zich herinneren dat de Regering Di Rupo in 2012 en 2013 het omzetten van aandelen aan toonder naar aandelen op naam (of naar gedematerialiseerde vorm) heeft belast met respectievelijk 1% en 2%. We zijn trots dat geen van onze cliënten die taks betaald heeft omdat voordien reeds het nodige gebeurd was: de stroom der gebeurtenissen was makkelijk te voorspellen vooraf voor wie een beetje de tendens volgde…

Wie onfortuinlijken kent die wél in die val getrapt zijn: goed nieuws! Het Hof van Justitie heeft de hele belasting namelijk onwettig verklaard! Zo zie je maar: al loopt de nijd om te belasten nog zo snel, de schappelijkheid achterhaalt haar wel…

 

Auteur: Jan Baert

 

 

 

Kunnen de bijdragen aan een serviceclub fiscaal worden afgetrokken?

De bijdragen betaald aan beroepsverenigingen zoals de jaarlijkse bijdrage aan de Orde van geneesheren, het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, de Orde van Advocaten,… zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten. Nogal wiedes aangezien u anders in bovenstaande gevallen zelfs niet gerechtigd bent om uw beroepsactiviteiten uit te oefenen.
Hoe zit het echter met de bijdragen of lidgelden betaald aan serviceclubs zoals Rotary Club, Kiwanis, Ronde Tafel?

De fiscus houdt het been stijf

De fiscus aanvaardt in principe spijtig genoeg niet de aftrekbaarheid van de bijdragen en lidgelden aan serviceclubs. Haar stelling is dat de betaalde bijdragen niet kunnen worden aangemerkt als kosten die gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden, maar eigenlijk liberaliteiten (vrijgevigheden) zijn ten gunstige van een vereniging die niet het karakter vertoont van een beroepsvereniging[1].

Wat vinden de rechters daarvan?

De rechters hun mening hierover is verdeeld. Zo stelde het Hof van Beroep van Antwerpen in het jaar 1990[2] de fiscus in het gelijk over een dispuut tussen een belastingplichtige, die lid was van de Lions Club, dat de bijdragen aan de serviceclub totaal niet aftrekbaar waren als beroepskosten.

Gelukkig voor de belastingplichtigen is er een positieve evolutie in de rechtspraak merkbaar. Zo aanvaardde het Hof van Beroep van Brussel in 2006[3] dat 50% van de betaalde bijdragen aan Rotary als beroepskosten kunnen worden afgetrokken.
Ook het Hof van Beroep van Bergen aanvaardde reeds in 2002[4] de aftrek van de bijdragen, zij het dan gedeeltelijk.

Wat is de minister van Financiën zijn mening?

In een antwoord op een parlementaire vraag[5] verdedigt de minister van Financiën in eerste instantie het standpunt van de fiscus. Maar interessant is dat hij de deur op een kier laat ...
Hij stelt immers het volgende: “Indien de belastingplichtige, in zijn specifiek geval, kan aantonen dat de bijdragen die hij aan een serviceclub betaalt toch in bepaalde mate verband houden met zijn beroep en gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden, dan kan hij die bijdragen in diezelfde mate als beroepskosten aftrekken.

De minister zijn antwoord is natuurlijk geen wet, maar het kan zeker als richtsnoer dienen bij discussies met uw belastingcontroleur.

Waar moet je op letten in de praktijk?

Ons inziens kan er niet worden ontkend dat de betaalde bijdragen aan dergelijke verenigingen een zeker beroepskarakter vertonen. De contacten die in een serviceclub worden gelegd, kunnen immers professioneel winstgevend zijn (denk maar aan het uitbouwen van uw bestaand cliënteel, contacten met potentiële leveranciers, …) en belastbare beroepsinkomsten opleveren.

Het komt er natuurlijk bij een belastingcontrole op aan om aan te tonen in welke mate de betaalde bijdragen hebben geresulteerd in belastbare inkomsten om de bijdragen in aftrek te kunnen brengen. Een ondernemer zou bijvoorbeeld op grond van een ledenlijst kunnen aantonen dat bepaalde leden van de serviceclub bij hem cliënt zijn geworden. In dat geval bestaat er voor de fiscus geen reden om in die omstandigheden de aftrek te weigeren.

Auteur: Bart Vermoesen

 

Voortaan een dagvergoeding van € 19,22 voor iedereen

Wie geregeld op de baan is, weet best dat het vervelend is om telkens de bonnetjes bij te houden van de gemaakte kosten voor een middaglunch. Via het systeem van forfaitaire dagvergoedingen kan deze administratie sterk vereenvoudigd worden. Hieronder zetten we uiteen hoe dat juist in zijn werk gaat, wat er wel of niet kan en wat er sinds begin 2014 is gewijzigd.

Regeling – gelijkstelling voor alle personeelscategorieën

Indien u vaak op de baan bent voor uw job en in tussentijd gauw iets eet of drinkt langs de baan, bestaat de mogelijkheid om een forfaitair bedrag per dag toe te kennen voor de daarbij gemaakte kosten. Zo wordt vermeden dat u telkens van alles een bonnetje moet bijhouden. Deze mogelijkheid bestaat ook wanneer u personeelsleden hebt die vaak op baan zijn.

 

Sinds 1 januari 2014 zijn de tarieven voor iedereen gelijk, ongeacht de personeelscategorie waartoe u behoort:

 

Dienstreis

Vanaf 01/01/2014

minstens 8 uur - met inbegrip van het 13de en 14de uur van de dag

€ 19,22

tussen 5 en 8 uur – uitgezonderd het 13de en 14de uur van de dag

€ 3,82

kosteloos logies

€ 23,04 €

niet kosteloos logies[6]

€ 43,78 €

 

 

Een hogere vergoeding is ook mogelijk maar dan dient de vennootschap het volgende dubbele bewijs te leveren dat:

de vergoeding bestemd is tot het dekken van kosten die hem eigen zijn.
de vergoeding daadwerkelijk werd besteed aan dergelijke uitgaven.

 

Fiscaal

In principe is deze forfaitaire dagvergoeding voor 100% fiscaal aftrekbaar, op voorwaarde dat u als vennootschap kan bewijzen dat het gaat om:

de terugbetaling van kosten die eigen zijn aan de vennootschap of werkgever.
een vergoeding voor effectief gemaakte kosten.

 

In de praktijk is het vooral van belang om te kunnen aantonen dat u (of uw personeel) effectief zoveel dagen “op de baan” bent geweest. Dit kan doorgaans aangetoond worden met agenda’s, timesheets, kilometervergoedingen die eventueel nog aanvullend betaald worden, werkafspraken met klanten, gedetailleerde facturen,….

 

Persoonlijk worden u of uw werknemer op deze vergoeding niet belast.

 

Praktisch

De wijze waarop de forfaitaire dagvergoedingen worden betaald, heeft op zich geen belang. U kunt ze bijvoorbeeld maandelijks storten samen met het loon of u kan ze, indien u bedrijfsleider bent in de vennootschap, op de rekening courant (laten) boeken.

 

Voorbeeld

Geert is commercieel manager en zaakvoerder van een vennootschap. Hij is geregeld op verplaatsing voor besprekingen met klanten. ’s Middags gaat hij in de buurt een kleine snack eten.

 

Begin oktober maakt hij zijn onkostennota op van de maand september voor de beroepsmatige uitgaven die hij privé heeft betaald. Aan de hand van zijn timesheets blijkt dat hij tien volle dagen op klantenbezoek is geweest. De laatste twee dagen van de maand was hij op verplaatsing vanaf 7 uur ’s morgens tot 12.30 u ’s middags.

Wim zal de volgende vergoeding kunnen aanrekenen:

 

10 dagen x € 19,22 =       € 192,20
2 dagen  x € 3,82 =                € 7,64        

Totaal                                  € 199,84

De toekenning van een belastingvrije dagvergoeding kan dus zeer interessant zijn indien u aan de voorwaarden voldoet. Hou echter goed uw agenda of andere bewijsstukken bij zodat uw belastingcontroleur de vergoeding niet kan belasten als loon.

Auteur: Annelies Coucke

Webnieuws

Federale  Overheidsdienst Justitie

Via deze website vindt u meer informatie over Hoven en Rechtbanken, gerechtelijke adressen, rechtspraak, publicaties in het Belgisch Staatsblad, …

Meer info: www.just.fgov.be.

 

Onroerende voorheffing

Via deze website vindt u alles omtrent onroerende voorheffing. U kan eveneens de onroerende voorheffing van uw droomhuis op een snelle manier berekenen.

Meer info: www.onroerendevoorheffing.be

 

Voka

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen - Voka zorgt voor een ondernemingsvriendelijk klimaat en voor het algemeen belang van de ondernemingen.

Meer info: www.voka.be

 

Handelsregister Frankrijk

Via deze website kunt u meer informatie vinden over uw Franse leveranciers of cliënten zoals maatschappelijke zetel, bestuursorgaan, maatschappelijk kapitaal, activiteit, …

Meer info: www.societe.com

 

Kruispuntbank voor Ondernemingen

Via Public Search, kunt u de publieke gegevens van actieve ondernemingen en hun vestigingseenheden raadplegen. Ook de gegevens van stopgezette ondernemingen, voor zover deze actief waren op het ogenblik van de stopzetting, zijn vanaf nu raadpleegbaar.

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html;jsessionid=73E494226B76AAB7E226710B38BBCEA9.worker4a

 

 

 

[1] Com.IB’92 n° 53/41

[2] Arrest Hof van Beroep Antwerpen dd. 10/12/1990

[3] Arrest Hof van Beroep Brussel dd. 21/06/2006

[4] Arrest Hof van Beroep Bergen dd. 18/01/2002

[5] Vraag n° 86 van mevrouw Pieters dd. 06/11/2003

[6] Logies op eigen kosten van het personeelslid of de bedrijfsleider