Vorige pagina


Nieuwsbrief september 2014

1/09/2014

Trillend als een espenblad

Het zijn spannende tijden: regelmatig slaat onze tikker op hol als we horen wat men in Brussel allemaal durft te lanceren om het gat in hun kassa dicht te rijden.

Gelukkig lijkt het er intussen wel op dat onze Belgische Nessie weer ondergedoken is in haar Loch Ness: de meerwaardebelasting op aandelen steekt af en toe de nukkige kop op, maar vooraleer die volop in de spotlights dreigt te staan, komt de rede terug en verdwijnt het beest weer naar de duistere donkere krochten onder het wateroppervlak. Dus ook nu weer, maar telkens blijft er echter wel iets hangen van de doortocht van het spook, deze keer wordt dat wellicht het belasten in de personenbelasting van op korte termijn behaalde meerwaarden. Zolang ze maar van de meerwaarde afblijven die KMO-eigenaars opstrijken na een jarenlange inzet voor hun bedrijf! Dan glijdt het hele horrorverhaal van ons af als water op een (al dan niet prehistorische) eend!

Ook razend benieuwd zijn we naar de mouw die zal gepast worden aan de pestbelasting numero uno van Di Rupo I, namelijk de 25% heffing op liquidatieboni. Er zou een scenario circuleren waarbij de "ultieme-reddingsboei-optie" permanent zou worden: indien u namelijk bereid zou zijn om 10% belasting op de reserves van uw vennootschap aan de fiscus te betalen, zou men u clementie geven bij de uiteindelijke uitkering (dus dan geen 25%, noch enige andere heffing). Dus de overgangsmaatregel die geldig was tot vandaag 30 september 2014, zou ad vitam aeternam blijven gelden. Worden we hier vrolijk van? Slechts heel beperkt, maar vergeleken bij de bestaande regeling, zou dit al een hele stap vooruit zijn. Jammer genoeg zit de PS&V (excuseer, de CD&V) te duwen en te trekken om daar 2 voorwaarden aan te koppelen: de KMO'er moet actief blijven tot aan zijn pensioen en de uitkering van de liquidatieboni zou moeten voldoen aan de 80% regel! Stel u voor, zeg! We gaan dringend eens Rudy De Leeuw's ABVV-handleiding voor luid getoeter rond "verworven rechten" moeten lenen, zeker? Intussen met dichtgeknepen billetjes afwachten maar...

 

Waar ook meer dan doorsnee stressbestendigheid voor nodig is, is het volgende lumineuze idee van de federale wetgever. Lees en huiver mee: de zogenaamde rechtsplegingsvergoeding zou in fiscalibus niet meer tellen, allez, toch niet voor de fiscus! Even duidelijker: verliest u een juridisch geschil met uw controleur, dan betaalt u de fiscus een vergoeding in functie van de pecuniaire hoegrootheid van de discussie, zodat de fiscus daarmee haar advocaat kan betalen en zich zo verzekerd ziet tegen uw eventueel ongefundeerde snode plannen om de brave fiscus aan te vallen; u zal namelijk wel twee keer nadenken vooraleer u onbezonnen van wal steekt als u zowel uw als hun advocaat dreigt te moeten betalen. Omgekeerd: verliest de fiscus de zaak, dan... ja, dan... awel, dan verliest de fiscus en is de kous af en kan iedereen blijgemutst naar huis. “Enne, mijn schadevergoeding in dat geval” horen we u denken? Even ernstig blijven, hè! Denkt u nu echt dat de fiscus zich daarmee gaat bezighouden? Stel u de vermetelheid voor van de gedachte dat de fiscus ten onrechte gekoeioneerde belastingplichtigen zou moeten vergoeden! Tssss, de mensen durven zich tegenwoordig toch wat in hun hoofd te halen...waarlijk ondankbaar addergebroed van burgers! Alle gekheid op een stokje: nogal wat politici schrokken zich een hoedje van de (terechte!!) verontwaardiging hierrond en ze zouden deze hemeltergende ongelijkheid eens vlug uit de wereld helpen, want dat was allemaal de bedoeling helemaal niet zulle... Neen, misschien wel niet, maar tot het effectief veranderd is/wordt, is dit de schrijnende werkelijkheid!

Laten we toch positief eindigen: vanaf 1 januari 2015 zakt de verdelingstaks terug van 2,5% naar 1%. Hopelijk op alle verdelingen en niet enkel (zoals nu aangekondigd wordt) op verdelingen naar aanleiding van echtscheidingen (die aan de oorsprong lag van de benaming “miserietaks”), maar dus bijvoorbeeld ook voor wie onverdeelde delen van een onroerend goed uit zijn eigen vennootschap overkoopt...

 

U begrijpt: het zijn onrustige tijden voor wie fiscaliteit belijdt...

Auteur: Jan Baert

Betaal uw hospitalisatieverzekering via uw vennootschap

Wie al eens in het ziekenhuis heeft verbleven, weet best wat een hospitalisatieverzekering te bieden heeft. Maar deze polissen zijn de laatste jaren spijtig genoeg erg duur geworden. Als bedrijfsleider kan u uw hospitalisatieverzekering laten betalen door uw vennootschap. We gingen voor u na waarom dit interessant is en waar u zoal op moet letten bij het afsluiten van een polis.

Fiscale regeling

In principe wordt u niet belast op een voordeel van alle aard vermits dit uitdrukkelijk zo voorzien is in de wet. Daartoe dient er wel aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  -  de bedrijfsleider moet periodiek worden bezoldigd door de  vennootschap;
  - de toezegging mag enkel tot doel hebben hospitalisatiekosten en dergelijke te dekken en geen enkele vorm van inkomstenverlies.

 

Indien de bedrijfsleider niet periodiek wordt bezoldigd, kan de vrijstelling toch worden behouden indien op vennootschapsniveau een collectieve toezegging bestaat die toegankelijk is voor alle bedrijfsleiders of een bijzondere categorie ervan.


Indien bovenvermelde voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt de premie beschouwd als een sociaal voordeel dat vrijgesteld is van belastingen bij de bedrijfsleider. De keerzijde van de medaille is dat de betaalde premie bijgevolg voor uw vennootschap niet aftrekbaar is als beroepskost.

 

Aangezien de premie niet aftrekbaar is in de vennootschap, kan men zich de vraag stellen waarom het dan toch interessanter is om de premie door de vennootschap te laten betalen. U realiseert immers geen belastingbesparing in de vennootschap.

Indien u de premie privé zou moeten betalen dan dient u zich eerst een fiscaal gezien duur bijkomend loon toe te kennen aangezien u hierop tot meer dan 50% personenbelasting dient te betalen. En dan zijn er 3 jaar later ook nog de sociale bijdragen ...

Voorbeeld

Geert is bedrijfsleider van vennootschap ANGEL CAPITAL. Maandelijks verdient hij bruto € 3.000. Daardoor wordt een deel van zijn loon belast in de hoogste belastingschaal van 50%. Hij vraagt aan zijn accountant om het voordeel te berekenen indien hij de premie hospitalisatieverzekering (jaarlijkse premie van € 800,00) al dan niet afsluit en betaalt via zijn vennootschap.

Berekening kostprijs indien premie privé wordt betaald

supplementair loon:                                                                                          € 2.050
personenbelasting (stel 50%  incl. gemeentebelasting):                                       € 1.025
sociale bijdragen (stel ± 11%)(1):                                                                       € 225
netto:                                                                                                              € 800
(1) De betaalde sociale bijdragen van ongeveer 22% zijn op hun beurt aftrekbaar in de aangifte personenbelasting aan de marginale aanslagvoet.

Het supplementair loon is wel aftrekbaar zodat er hier nog een belastingbesparing wordt gerealiseerd van in principe 33,99%. Waardoor het supplementair loon van € 2.050,00 dus nog
€ 1.353,20  (€ 2.050 – 33,99%) ‘kost’ aan de vennootschap.

In totaal kost de premie hospitalisatieverzekering van Geert € 1.353,20 indien hij deze privé zou betalen:

  • Personenbelasting                 €1.025,00
  • Sociale bijdragen                       € 225,00
  • Besparing Ven.B                      - € 696,80
  • Premie verzekering                    € 800,00
  • Totaal                                      € 1.353,20

Indien vennootschap ANGEL CAPITAL de premie zou betalen, dan ‘kost’ de premie maar € 800,00. De € 800,00 die de vennootschap betaalt, levert immers geen belastingbesparing op aangezien de premie bij de vennootschap niet aftrekbaar is.
Als je het ons vraagt toch een mooie belastingbesparing van enkele honderden euro’s per jaar waar u nauwelijks iets voor hoeft te doen!

Waar moet u zeker op letten bij het afsluiten van de polis?

Van zeer groot belang is dat de vennootschap in de polis wordt aangeduid als verzekeringsnemer (met u uiteraard als begunstigde). Is dit niet het geval, dan zal de betaalde premie worden beschouwd als een privé-uitgave met alle gevolgen vandien. Zo kan de fiscus de betaalde premie beschouwen als een voordeel alle aard en dan is het voordeel terug weg.

 

Interessant om weten is dat u ook uw familieleden kan verzekeren via dezelfde polis.

 

Indien u vroeger uw polis privé had onderschreven en u wenst voortaan dat de vennootschap de polis afsluit met u als begunstigde, vraag dan aan uw verzekeringsmakelaar om dit aan dezelfde voorwaarden te doen. Zoniet loopt u het risico dat u voortaan hogere premies dient te betalen door het feit dat u in een hogere leeftijdscategorie valt. De hoogte van uw premie wordt immers voor een groot stuk bepaald door uw leeftijd op moment van afsluiten van de polis.

 

Auteur: Bart Vermoesen

Bewijst u uw werkelijke kosten bij een zakenreis in het buitenland?

Indien u als bedrijfsleider voor uw beroep naar het buitenland moet, kan u hiervoor alle kosten bijhouden maar het is ook mogelijk om een forfaitaire dagvergoeding toe te kennen. Ook uw personeel kan daarvan genieten. Zo een dagvergoeding biedt heel wat voordelen. Vooreerst hoeft u niet overal een “ticketje” te vragen en bovendien is deze vergoeding voor 100% aftrekbaar als kost in uw vennootschap.

Welke uitgaven worden gedekt door de dagvergoeding?

De dagvergoeding dekt de uitgaven die tijdens een zakenreis in het buitenland gemaakt worden voor eten, drank en andere kleine uitgaven (lokaal vervoer, versnaperingen, lokale telefoongesprekken, fooien, …).

 

Hotel- en reiskosten zijn niet in het forfait inbegrepen. Zo zal u de overnachting in uw hotel en uw vliegtuigticket dus bovenop het forfait nog als kost kunnen aftrekken in uw vennootschap. U moet voor deze kosten wél bewijsstukken kunnen voorleggen opdat de fiscus de aftrekbaarheid zou aanvaarden.

Fiscale regeling

De forfaitaire dagvergoeding is dus voor 100% aftrekbaar in uw vennootschap, terwijl u er privé niet op wordt belast. Voorwaarde is wel dat er op uw loonfiche staat vermeld dat u dergelijke vergoedingen hebt ontvangen!


Een dagvergoeding kan zeer interessant zijn, aangezien de bedragen in de meeste gevallen de moeite zijn. Ze worden bovendien jaarlijks geïndexeerd. Hieronder een verkorte lijst van enkele vaak voorkomende bestemmingen (geldig vanaf april 2014):

Land                                   Dagvergoeding

Frankrijk                            € 95,00
Duitsland                           €93,00
Italië                                    € 95,00
Luxemburg                        € 92,00
Spanje                                € 87,00
Verenigde Staten             € 105,00                                            

Indien uw vennootschap zoals gebruikelijk uw hotelrekening terugbetaalt en die rekening ook maaltijden en/of kleine uitgaven omvat, dan moet de forfaitaire dagvergoeding worden verminderd met:

- 15% voor het ontbijt;

- 35% voor het middagmaal;

- 45% voor het avondmaal;

- 5% voor de kleine uitgaven.

Indien er maaltijdcheques worden toegekend tijdens de buitenlandse verblijven, moet de werkgeverstussenkomst in de cheques in mindering worden gebracht van de forfaitaire dagvergoedingen.

Verder mag een volledige dagvergoeding worden toegekend voor iedere volle dag van afwezigheid of, voor
een zakenreis met vertrek en terugkeer binnen dezelfde dag, met een afwezigheid van minstens 10 uren

Een halve dagvergoeding mag worden toegekend voor:


- de dag van vertrek;

- de dag van terugkeer.

Het grote voordeel van deze forfaitaire onkostenvergoeding is dat de kosten op zich niet meer bewezen hoeven te worden. U hoeft dus geen ticketjes bij te houden. Dit betekent dus dat u recht heeft op de volledige vergoeding, ook als u bijvoorbeeld slechts € 15 zou uitgeven voor een spaghetti met een drankje.

Als u echter met het verzamelen van ticketjes uitkomt op een hoger bedrag dan de forfaitaire bedragen, dan mag u altijd uw werkelijke onkosten laten terugbetalen. Hou er dan wel rekening mee dat de kosten van een taxi en uw restaurantnota maar beperkt aftrekbaar zullen zijn! In het eerste geval maar voor 75% en in het tweede geval 69%.

De fiscus doet dus niet moeilijk over de bedragen van die vergoedingen, maar soms wel over het aantal vergoedingen. U moet immers kunnen bewijzen hoeveel dagen u in het buitenland was.

Het meest voor de hand liggende bewijs is natuurlijk een vliegtuigticket of een factuur van een hotel. Dat is natuurlijk niet mogelijk indien u met uw auto voor een dag naar het noorden van Frankrijk rijdt. U kunt dit oplossen door bijvoorbeeld te tanken in Frankrijk, een bonnetje van een broodje of drankje bij te houden, … Ook via de factuur van uw smartphone of gsm kan u eventueel bewijzen dat u in het buitenland was.

U moet natuurlijk ook kunnen aantonen dat u voor uw zaak in het buitenland was. Hou dus vooral de uitnodiging of mails over een afspraak bij een leverancier of klant goed bij.

Voorbeeld
Bruno is handelaar en aanwezig op een beurs in Parijs. Hij vertrekt op 25 oktober ’s morgens met de Eurostar vanuit Brussel. Hij keert terug vanuit Parijs in de late namiddag op 28 oktober. Hij overnacht in een hotel in de buurt van de Champs Elysées voor € 300,00 per nacht (ontbijt inbegrepen).

Bruno heeft recht op volgende forfaitaire dagvergoeding:

 

- dag van vertrek op 25 oktober: € 95,00 x ½ =                                                                    € 47,50
- 26 en 27 oktober: € 95,00 x 2 =                                                                                        € 190,00
- dag van aankomst op 28 oktober: € 95,00 x ½ =                                                                € 47,50
- vermindering 15%  voor ontbijt: 3 x € 95,00 x 15% =                                                           € -  42,75
Totaal                                                                                                                               € 242,25                                                      

Auteur: Steven Boone