Vorige pagina


Nieuwsbrief augustus 2014

1/08/2014

Het is nooit kouder, dan net voor zonsopgang…

Het zijn barre tijden voor ondernemingen en de vorige regering heeft daar dan nog eens een duwtje bovenop gedaan door zowat alles dan nog eens zwaarder te gaan belasten en ondernemers nog net niet vogelvrij te verklaren. Daarenboven vond Minister Geens dan nog eens een maatregel uit (de beruchte aanpassing inzake liquidatieboni) die vennootschappen aanzette tot er de brui aan geven, gezien dit tot 1 oktober goedkoper kan dan erna…

De tijdingen die ons nu bereiken over de nieuwe regering die in de steigers staat, laat een ommekeer verhopen. Uiteraard zal niet alles rozengeur en maneschijn zijn, maar men lijkt gehoor te gaan geven aan vele diepe verzuchtingen. Een bloemlezing:

- men zou ernaar ‘streven’ om de te betalen sociale lasten op werknemers te verminderen van 33% naar 25%! Eerst zien en dan geloven, dat wel, maar het feit dat men dat durft te poneren, is niet onbelangrijk…

- de notionele intrestaftrek blijft behouden, we houden wel ons hart vast voor het tarief…

- een afschaffing van de te betalen sociale lasten op de eerste drie werknemers van KMO's, weliswaar enkel voor nieuwe aanwervingen, vrezen we, maar voorwaar een goed voornemen!

- de onbeperkte bijverdienmogelijkheden voor gepensioneerden, hallelujah: het vakbondshersenspinsel van “die ouderen pakken dan jobs af van jongeren” lijkt inderdaad geplaatst te worden waar het thuishoort, bij de dikke zever in pakskes …

- het wijzigen van schijven of het optrekken van de belastingvrije som in de personenbelasting tot € 13.000,00 komende van een goede 7.000,00 euro! Dat wordt leuk!

- het aantal schijven in de personenbelasting zou beperkt worden en de hoogste schijf van 50% zou sneuvelen…

- de vrijstelling op intresten van spaarboekjes zou uitgebreid worden naar andere beleggingsvormen.

Leepweg zouden ze hier wel de klassieke vrijbuiterstruuk eindelijk defenestreren: de vrijstelling zou enkel nog via de aangifte kunnen gesavoureerd worden, dus Schluβ damit om meerdere spaarboekjes te hebben en de vrijstelling dus keer op keer op keer te genieten…

Laat ons wel wezen: we gaan wel met z’n allen, afhankelijk van het pakket lastenverlagingen, ongeveer € 20 miljard tot € 25 miljard (verboden dit even om te rekenen in oude Belgische Frankskes, want daarvan ga je geheid hyperventileren!) moeten ophoesten en nee, u zal niet moeten hopen dat u het niet ergens voelt: een btw-verhoging van 21% naar 22% (maar tegelijk een verlaging van de 6% naar 5,5%, weliswaar op een kleinere lijst van goederen), dieselrijders tuffen straks duurder, … Ook een indexsprong maar het behoud van de automatische loonindexering ligt op tafel. Daarnaast zou zwaar bespaard worden in de uitgaven… Wat zich wellicht ook zal laten voelen op een aantal vlakken. Er staan blijkbaar ook boeiende tijden te wachten aan wie erfenisrecht interessante materie vindt, hopelijk komt de beloofde verregaande liberalisering er nu eindelijk ook aan!

Men gaat de stijging van de energieprijzen aan banden leggen, de Wet-Major ein-de-lijk eens aanpakken, misschien een indexsprongetje in 2015 wagen, de effectieve pensioenleeftijd optrekken: dergelijk speelgoed zal ertoe leiden dat men de Zwarte Piet wel zal toegespeeld krijgen, maar men moet hoger mikken dan het doel: de pijl zakt namelijk bij het vliegen…

Natuurlijk circuleren er ook nog straffere toeren: het terugschroeven van de pestbelasting op bedrijfswagens wordt ons voorgehouden, zelfs het annuleren van de verhoging van de roerende voorheffing op liquidatieboni doet de ronde, evenals het afschaffen van de notoire 309% boete! We geloven inderdaad dat dat alles ons zal gegund worden, we weten zelfs wanneer: zodra de hel bevriest…

In alle geval: het beloven drukke maanden te worden voor lezers van servicebrieven, vet maar alvast uw kuiten in!

Ter info: nieuwsjunkies kunnen sneller hun roes verkrijgen als volger van onze Twitter-account #Warfid !

Auteur: Jan Baert